ನಾನು, ರವಿ ಬೆಳೆಗೆರೆ ಹಾಗು ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್

Grounded Podcast By Thejesh GN

0:00
4:28
10
10

ನಾನು, ರವಿ ಬೆಳೆಗೆರೆ ಹಾಗು ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್

Grounded Podcast By Thejesh GN

ನನ್ನ ಮೊದಲನೆ ಕನ್ನಡದ ಪೊಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ರವಿ ಬೆಳೆಗೆರೆ Marquez touched Kannada sensibility ಮಾಂಡೋವಿ
Episodes
Date
Duration
Recommended episodes :

How to be a Good Software Developer

Grounded Podcast By Thejesh GN

Techಮಾತು -1 | ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು...

Grounded Podcast By Thejesh GN

Listen to Panchavadyam – Temple Orchestra

Grounded Podcast By Thejesh GN

The podcast Grounded Podcast By Thejesh GN has been added to your home screen.

ನನ್ನ ಮೊದಲನೆ ಕನ್ನಡದ ಪೊಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ರವಿ ಬೆಳೆಗೆರೆ Marquez touched Kannada sensibility ಮಾಂಡೋವಿ
Subscribe Install Share
Grounded Podcast By Thejesh GN

Thank you for your subscription

For a better experience, also consider installing the application.

Install