قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

0:00
31:59
10
10

قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم 

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Episodes
Date
Duration
Recommended episodes :

قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

قسمت هفتاد و دو - یه زندگیِ دیگه

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

قسمت هفتاد و یک - از موش و انسان

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

The podcast پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند has been added to your home screen.

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم 

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Subscribe Install Share
پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

Thank you for your subscription

For a better experience, also consider installing the application.

Install