پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

Roshan Abady

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم
Episodes
Date
Duration

The podcast پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند has been added to your home screen.

Thank you for your subscription

For a better experience, also consider installing the application.

Install